Podaci o trgovcu

Poslovno ime:  PROFIAGRAR DOO NOVI SAD

Adresa:  Sentandrejski put 165, 21000 NOVI SAD

Delatnost i šifra delatnosti:  4661- Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

Matični broj:  20497335

Poreski broj: 105981922


Web adresa:  profiagrar.com

Kontakt telefon:  021 29 49 900

Kontakt email: office@profiagrar.com

 

USLOVI PRODAJE PUTEM ON LINE PRODAJE

 

Uslovi prodaje putem on line prodaje (u daljem tekstu Uslovi)  firme Profiagrar doo Novi Sad, Sentandrejski put 165, PIB: 105981922, MB: 20497335, kao prodavca su sastavljeni u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač je fizičko lice koje pribavlja robu u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

 

Pristajanjem na uslove putem on line prodaje putem kupac stupa u ugovorni odnos sa prodavcem.

Svi delovi sajta čine jedinstvenu celinu, te podaci objavljeni na sajtu čine sastavni deo ovih uslova.

Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da prodavac sa Vama komunicira i dostavlja obaveštenja, izjave i dokumentaciju u vezi sa prodajom na mejl adresu koju ste naznačili.

Prodavac nastoji da opisi proizvoda na sajtu budu tačno I verno opisani, međutim prodavac ne garantuje da su svi podaci u vezi sa proizvodima 100% bez greške ili u potpunosti kompletni. U slučaju da kupljeni proizvod odstupa od podataka navedenih na sajtu, može se izvršiti njegov povraćaj isključivo u nekorišćenom stanju, u originalnom pakovanju i sa svom dokumentacijom koja je uz njega dostavljena, najkasnije u roku od 14 dana od prijema robe, uz povraćaj novca.

U slučaju davanja netačnih informacija koji se tiču ličnih podataka, korišćenja tuđih podataka bez dozvole tog lica ili u slučaju lažnog predstavljanja kao ovlašćenog zastupnika trećeg lica ili u slučaju bilo kog nezakonitog ili protivpravnog ponašanja korišćenjem sajta prodavca, prodavac će preduzeti sve raspoložive mere protiv takvog ponašanja uključujući prijavu nadležnim organima.

Ugovor se smatra zaključenim kada je kupac poslao porudžbenicu, klikom na dugme “Naručite”.

 

NAČINI PLAĆANJA

 

1) Plaćanje po izdatom predračunu

2) Plaćanje pouzećem

 

Cene su u dinarima sa PDV-om. Cene vrede u trenutku predaje porudžbine. Cene na predračunu i računu su izražene u dinarima.

 

Pravna lica i lica koja robu kupuju za potrebe obavljanja poslovne ili druge komercijalne delatnosti plaćaju putem predračuna ili odloženo uz bankarsku garanciju. Kod avansnog plaćanja poručenu robu šaljemo nakon proknjiženja uplate.

Za uslove odloženog plaćanja kontaktirajte nas na tel: 0212701048 ili putem mejla: sirig@profiagrar.com

 

Ukoliko se poručena roba plaća pouzećem kupac plaća kuriru prilikom preuzimanja robe.

 

ISPORUKA

 

Poručeni proizvod dostavljamo u roku do 30 dana od dana porudžbine, putem kuriskih službi, o trošku kupaca.

Pre dostave porudžbine kurirska služba će vas kontaktirati radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave.

 

Nakon neuspešne prve dostave pokušaće se još jednom u roku od 24h. Ukoliko ni nakon drugog pokušaja poručena roba ne bude uručena smatraće se da ste odustali od porudžbine i da ste ugovor o kupovini raskinuli.

Prilikom prijema robe, potrošač je dužan da sa licima koja dostavljaju proizvod, isti otpakuje i detaljno pregleda u cilju utvrđenja postojanja fizičkih oštećenja na robi. Ukoliko postoje fizička oštećenja ili isporučena roba nije roba koju je potrošač kupio, ima pravo i obavezu da odbije prijem proizvoda.

 

 

 

 

 

PRAVO NA ODUSTAJANJA OD KUPOVINE

 

Potrošač ima pravo da odustane od kupovine putem on line prodavnice najkasnije u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju odustanka od kupovine imate pravo da zamenite za drugi proizvod ili da Vam bude vraćen novac. Povrat novca potrošaču izvršiće se u roku od 30 dana od odustanka od kupovine.

 

Da biste ostvarili neko od prava prilikom odustanka od kupovine, kupljena roba koja se vraća ne sme biti oštećena, i mora se vratiti uz priloženi fiskalni račun, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom ( garantni list, uputsvo za upotrebi I  sl. ) i sa potpisanim nalog za ispravku i popunjenim reklamacionim listom koji Vam je takođe dostavljen prilikom isporuke robe.

 Po prijemu vraćenog proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod vraćen neoštećen i u skladu sa uslovima odustanka od kupovine. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane neadekvatnom upotrebom, odnosno upotrebom koja prevazilazi ono što je neophodno da se ustanovi priroda, karakreristike i funkcionalnost robe. U slučaju oštećenja robe koje utvrđuje ovlašćeno lice kod prodavca, za utvrđeni procenat oštećenja se umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je natupila neispravnost ili oštećenje robe takvo da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen na njegov trošak.

U slučaju povraćaja robe kupac snosi troškove transporta robe. Ukoliko se opredelite da u zamenu poručite drugi proizvod mi ćemo snositi troškove dostave novog artikla.

 

Prodavac nije dužan da primi robu s otkupninom ili pošiljke koje ne odgovaraju uslovima pod kojima može da se izvrši povraćaj robe. U slučaju da kupac odustane od kupovine, a novac je uplatio, dužan je da podnese zahtev za povraćaj novca.

 

U slučaju da kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila profaktura, smatraće se da  kupoprodaja nije zaključena sve do momenta dok ne uplati iznos u potpunosti.

 

GARANCIJA I REKLAMACIJA

 

Uz  određenu kupljenu robu kupac dobija garanciju u trajanju shodno proizvođačkoj deklaraciji.

Kupac ima pravo na reklamaciju pod uslovima prodaje putem on line prodavnice.