Опис

Idealne za korišćenje pri svakom poslu jer štite kako od UV zračenja, tako i od različitih opiljaka i slično. Zaštitne naočare su modernog dizajna, u kombinaciji crnog okvira i žutog stakla. Mogu se koristiti pri košenju, a posebno su preporučene pri korišćenju trimera.