Dizajn niskog profila minimizira ometanje vidnog polja.
Dizajn filtera i njihovog montiranja na masku ne ometa periferni vid.