Filter od topljenog elektrostatičkog propilena
Dva držača od elastične gume
Podešivač za nos od polietilena sa žicom
Tipično štiti od kalcijum karbonata kaolina, cementa, celuloze sumpora, pamuka, brašna, ugljene prašine, obojenih metala, biljnih ulja;
Težina: 17 g