Опис

Ovaj prigušni ventil ograničava protok ulja od C do V i u suprotnom smeru. Brzina protoka reguliše se između nula i punog protoka okretanjem držača cilindra i osigurava steznim vijcima. Ventil reguliše protok ulja u zavisnosti od pritiska i viskoznosti. Model: kućište od pocinkovanog čelika, zaptivni materijal: BUNA N