Опис

  • levo i desno  za bočnu montažu sa ravnim gumenim nosačem