• Sa standardnim sistemom brze spojnice SK koji odgovara svim kompresorima i alatima
  • Vrlo fleksibilno PU crevo
  •  Otporno na ulje i antistatično