Zapremina 600ml, za čišćenje diskova kočnica, hidrauličnih delova, motora…od masti i ulja, nakon čega se površina može odmah dalje tretirati