2 tablice svetlosnog upozorenja sa 3-funkcijskim lampama, kabal 5m, za plugove, grubere, sejalice, prskalice, rasipače đubriva itd.