Опис

12 V
• Lako se čisti
• Niska potrošnja energije
• Priključak na upaljač za cigarete
• Sa ugrađenim termostatom i osiguračem