Опис

SDS burgije za

Obradivi materijali (detalj) Armirani beton
Beton
Zid